Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008

ΗΜΑΣΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ...
Chaque fois que quelqu’un n’a pas d’activité pratique nouvelle – et même pas de projet vraiment nouveau
Alors il aime parler de pseudo-philosophie et de métaphysique
[Billet de Guy Debord transmis a Constant pendant la conference de Munich, tenue dans l’arrière sale de l’auberge Herzogenstand (L’Etape ducale), Απρίλιος 1959]

Δεν καταδεχόμαστε να γράψουμε ό,τι δεν έχουμε ζήσει.

Ήμασταν κάποιοι… Nous étions quelques-uns…

Εν αγορά καγώ τέθραμμαι….Je suis de l’autre pays.


je l’ai beaucoup surprise en disant sincèrement que “rien ne m’a jamais intéressé en dehors d’une certaine pratique de la vie” (C’est précisément cela qui m’a retenu d’être artiste, au sens courant de la chose , et meme, j’espere, théoricien dans l’esthétique)

[από επιστολή του Debord στον Constant, 26/04/1959]

Nous allons vers la même vie… Φιλία είναι η Ισότητα των Φίλων.

Ήμασταν κάποιοι… Nous étions quelques-uns…

Δεν υπάρχουν σχόλια: